Nawrasواشتاق الليل لعينيك فطمأنه رمش الهوى فتوعّد أحسنه ..
من ذا الذي تلفّظ بالآه وارتجف ، الآه تخنق الثغر إذا الحرمان أحزنه ..
لوأنّ في اليوم لنا ألف ميعاد لبكى الوقت من بُعد أجبنه ..
ولكن هاهنا سوف أعتصم بأمر الهوى، فأنا اخترت والهوى أعلنه ..
Libellés : edit post
Réactions : 
0 Responses

Enregistrer un commentaire

Related Posts with Thumbnails